IMG_2232 IMG_2323 IMG_8044 IMG_9005 IMG_9097 IMG_9115 IMG_9200 IMG_9247 IMG_9257 IMG_9285 IMG_9679 LJ7A0114 LJ7A1008

Välkommen till VKLC Svealand

VKLC Svealand är en verksamhetsklubb under PKLC, Svenska Vinthundklubben som organiserar och arrangerar lure coursing prov och träningar. Som medlem i VKLC Svealand får du hjälp och stöd vid träningar och tävlingar.

PM för klubbmästerskap 2016

PM för VKLC Svealands klubbmästerskap lördagen den 22 oktober i Karsbo, Norberg finns här.

Som framgår av PM har vi en domarändring och det är alltså Pia Hedman och Annika Janson som dömer.

Eftersom vi har över 80 anmälda hundar, har vi även tvingats tidigarelägga den planerade starten till kl 9.00.

Med tanke på det stora antalet hundar är det också av största vikt att samtliga deltagare ger akt på när det är deras tur att starta sitt lopp så att tävlingen kan flyta på.

All nödvändig information står i PM, som alltså finns här.

Krav på medlemskap

För att få delta i någon form av lure coursing-verksamhet, inklusive prov och träningar, krävs att hundens ägare är medlem(mar) i Svenska Vinthundklubben (SvVK). Undantagna är nybörjare som erbjuds ett prova-på-tillfälle utan krav på medlemskap.

På förekommen anledning kommer vi att skärpa kontrollen av medlemskap vid samtliga träningar som klubben arrangerar framöver, detta för att PKLC:s registratorer ska slippa avslå licensboksansökningar.

Det här innebär att vi kommer att kräva uppvisande av medlemskort vid samtliga träningar. Inga licenslopp kommer att genomföras om medlemskort för hundens samtliga ägare inte kan uppvisas inför loppet.

Medtag alltså alltid medlemskort till träning! (Gäller ej nybörjare enligt ovan.)

dblogo

Våra sponsorer

lupus logotype     RIMA logo
     
    logo svelanddjur